Kontakty

Naša predajňa na Magnetovej ulici. (na mape BratislavaIII)

Naša predajňa na Magnetovej ulici.(na mape Jurajov Dvor)

Odbočka z Vajnorskej ulice.

Odbočka z Rožnavskej ulice

 

Jozef Spurný
zodpovedný pracovník
Magnetová 13
Bratislava

Predajná doba:
  Pondelok - Štvrtok:  06:30-17:30 hod.
  Piatok:                   06:30-15:00 hod.

Tel.:   02/44 453 128
Mobil: 0901 706 185
Fax:    02/444 531 20
Email: chobola@stonline.sk